BELUISTER DE DIENST
ARCHIEF OPNAMES

ALGEMENE AGENDA
ROOSTER VOORGANGERS

Media
- van A tot Z
-
Mededelingenblad
- Foto's enz.

 

 

 

 

LITURGIE OCHTENDDIENST 

Zingen Gez. 470: 1 en 4 (LB) 

Welkom 

Samenzang Kom als je honger hebt of dorst 

Opw.797 

Persoonlijk gebed 

We spreken uit van Wie we onze hulp verwachten 

God groet ons 

Samenzang Gez. 434: 1, 2 en 5 (LB) 

Leefregels in dankbaarheid 

Samenzang Ps. 92: 1, 3 en 3 (LB) 

Gebed 

Lied (kinderen) Op Toonhoogte 565 

Kinderen gaan naar de nevendienst 

Bijbellezing Col. 3: 12 - 17 

Samenzang Ps. 150: 1 en 2 (GK) 

Verkondiging Een levende gemeente is 

een zingende gemeente! 

Samenzang NLB 657 

Dankgebed 

Kinderen komen terug 

Inzameling en ondertussen zingen we Lied 161 (GK) 

Slotlied Opw. 276 

We ontvangen de zegen van de HERE 

daarna spreken we het “amen” uit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There was an uncatched exception
Call to a member function numRows() on null
in line (95) of (/modules/sitemap/view.php):