Koren

 
Er wordt veel gezongen in Broek op Langedijk. Diverse koren zingen op verschillende wijze liederen tot eer van onze Heer en Heiland. Kinderkoren, jeugdkoren, gemengde koren, mannenkoren. Veel leden van onze gemeente zijn lid van een koor. Vaak niet een specifiek christelijk gereformeerd koor, maar je mag gerust zeggen “interkerkelijk”.
Verschillende koren hebben een eigen website  Dan wordt hier volstaan met een link naar deze site.