BELUISTER DE DIENST
ARCHIEF OPNAMES

ALGEMENE AGENDA
ROOSTER VOORGANGERS

Media
- van A tot Z
-
Mededelingenblad
- Foto's enz.

 

 

 

 
Een missionaire gemeente zoekt naar evangelisatie-opdrachten.  In de Bijbel staat daarover in Matteüs 28:  

18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de  aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Vanuit deze opdracht doet de gemeente van Broek op Langedijk mee met diverse projecten.

 

IKES

In 1971 is gestart met evangelisatie/recreatiewerk onder de vakantiegangers in Schoorl. Ook andere kerken uit de omgeving en deputaatschappen participeren hierin.

Wat IKES anno 2016 allemaal doet is te lezen op hun website www.wittetent.nl

 

 flyer IKES

 

 

 Stadspastoraat (de Steiger)

 

Aan het Luttik Oudorp 91-93 in Alkmaar staat een grachtenpand, waarin het aanloophuis de Steiger is gevestigd. Dit project, dat in 1994 is gestart biedt hulp aan prostituees en dak- en thuislozen d.m.v. het verzorgen van maaltijden en diverse activiteiten. Meer informatie staat op de website de Steiger.

 

Hart voor Heerhugowaard.

In januari 2011 is dit nieuwe project van start gegaan. De stichting heeft een eigen website

 Hart voor Heerhugowaard 

 

 

 

 

Nog geen nieuws beschikbaar.