BELUISTER DE DIENST
ARCHIEF OPNAMES

ALGEMENE AGENDA
ROOSTER VOORGANGERS

Media
- van A tot Z
-
Mededelingenblad
- Foto's enz.

 

 

 

 

New Young – Solid Friends
Leeftijd 14-16 jaar
Vrijdagavond
 
Neem gerust je vrienden en vriendinnen mee!
Het Solid Friends programma is een vervolg op Rock Solid. Hierbij worden de activiteiten die meer voor de jongsten zijn achterwege gelaten. Op deze leeftijd waarin de jongeren zoveel (zo niet alles) op zich af zien komen is het belangrijk om de groep juist bij elkaar te houden. Het is een leeftijd waarin ze met veel vragen komen, waarin ze doordenken over hun toekomst en
Ook hier is het belangrijk om een veilige plek te bieden waar ze zich op hun gemak voelen. Daarin heeft het eigen jeugdhonk ook een belangrijke plaats.
Het is ook de leeftijd waarin het gezin een belangrijke basis blijf ondanks dat ze zich daar misschien tegen afzetten en de wereld willen ontdekken. Het is wel een leeftijd waarin juist sprake is van scheiding van ouders waarbij de noodzakelijke aandacht meer naar randzaken dan naar de jongeren gaat. Die signalen kunnen ook in clubverband worden opgevangen zodat er iets mee kan worden gedaan.
Sluit aan bij wensen en gedachten van de jongeren.
 
 
Geniet van je jeugd, neem het ervan zolang je nog jong bent. Doe wat je fijn vindt, waar je zin in hebt, maar besef wel dat je het voor God moet verantwoorden. Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij.
Prediker 11 :9&10 NBG/GNB

Helaas, Anynews vereist Website Baker 2.7 of hoger.