BELUISTER DE DIENST
ARCHIEF OPNAMES

ALGEMENE AGENDA
ROOSTER VOORGANGERS

Media
- van A tot Z
-
Mededelingenblad
- Foto's enz.

 

 

 

 

De salonrakkers
Leeftijd 11-12 jaar
Dinsdagavond
 
Als de kinderen wat ouder zijn krijgen ze natuurlijk andere interesses en wordt de benadering een beetje anders. Ze hebben de basis van de eerste club waarin ze met elkaar hebben opgetrokken en ze komen elkaar bij meer activiteiten binnen de gemeente en/of op school tegen. Het is zo belangrijk om op deze jonge leeftijd de betrokkenheid op elkaar te stimuleren door plezierig met elkaar clubavonden te beleven.
Een hele bewuste keus is geweest om deze club jaarlijks mee te laten werken aan 1 jeugddienst. Dit is zeer positief ontvangen omdat ze merken dat ze ook belangrijk zijn en een eigen plaats in de gemeente hebben.
Ook voor deze clubleeftijd wordt creatief naar materialen gezocht om invulling aan de avonden te geven.
 
Geniet van je jeugd, neem het ervan zolang je nog jong bent. Doe wat je fijn vindt, waar je zin in hebt, maar besef wel dat je het voor God moet verantwoorden. Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij.
Prediker 11 :9&10 NBG/GNB

Helaas, Anynews vereist Website Baker 2.7 of hoger.