BELUISTER DE DIENST
ARCHIEF OPNAMES

ALGEMENE AGENDA
ROOSTER VOORGANGERS

Media
- van A tot Z
-
Mededelingenblad
- Foto's enz.

 

 

 

 

Teen Air – Rock Solid
Leeftijd 12-14 jaar
Vrijdagavond
 
Neem gerust je vrienden en vriendinnen mee!
Voor deze club is gekozen voor het snelle en eigentijdse YFC programma Rock Solid. De methode vraagt een gedegen voorbereiding van de leiding omdat vele diverse activiteiten elkaar snel opvolgen, waarbij echter alles als een rode-draad het thema van die avond volgt.
Iedereen is van harte welkom.
 
Het is belangrijk om op die avonden met de kinderen van gedachten te wisselen zodat je als leiding een vertrouwensband kan creëren. Dat is de basis om te signaleren hoe ze in het leven staan en in de groep liggen.
In 2013 is gekozen voor een kamp aan het begin van het seizoen om het groepsgevoel extra te stimuleren. Dat de kids elkaar goed mogen kennen en hopelijk vasthouden.
Ze krijgen bij alle ontwikkelingen op deze leeftijd zoveel op zich af, dat je als club een vaste basis en een veilige plek voor de kinderen kunt zijn. Het is belangrijk om dat ook in de gaten te houden     
 
 
Geniet van je jeugd, neem het ervan zolang je nog jong bent. Doe wat je fijn vindt, waar je zin in hebt, maar besef wel dat je het voor God moet verantwoorden. Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij.
Prediker 11 :9&10 NBG/GNB

Helaas, Anynews vereist Website Baker 2.7 of hoger.