BELUISTER DE DIENST
ARCHIEF OPNAMES

ALGEMENE AGENDA
ROOSTER VOORGANGERS

Media
- van A tot Z
-
Mededelingenblad
- Foto's enz.

 

 

 

 

Experience – JV
Leeftijd 17+ jaar
Zondagavond
 
Jullie zijn belangrijk!
Gesprek met elkaar en wisselen van gedachten over geloof aan de hand van verschillende thema’s staan centraal. Door zelf de voorbereiding van onderwerpen te verdelen en het uit elkaar gaan in kleine gespreksgroepjes wordt een stap naar groei in geloofsbeleving gestimuleerd. Ter afwisseling wordt gezocht naar prikkelende gasten en onderwerpen om de jeugd met geloof in deze tijd te confronteren en tot nadenken te stemmen.
Samen gezelligheid in het jeugdhonk beleven is belangrijk, maar juist een stuk inhoudelijk met geloof en bijbel omgaan is belangrijk op deze leeftijd. Ze hebben onvoorstelbaar veel creativiteit en mogelijkheden, dat moeten we benutten en een plaats geven.
 
Door alle invloeden van buitenaf en in het dagelijks leven wordt de echte bewuste keuze voor Jezus soms een beetje aan de kant geschoven. Het blijft daarom zo belangrijk om elkaar als groep vast te houden en ook op elkaar te letten.
 
 
Geniet van je jeugd, neem het ervan zolang je nog jong bent. Doe wat je fijn vindt, waar je zin in hebt, maar besef wel dat je het voor God moet verantwoorden. Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij.
Prediker 11 :9&10 NBG/GNB
 

Helaas, Anynews vereist Website Baker 2.7 of hoger.