BELUISTER DE DIENST
ARCHIEF OPNAMES

ALGEMENE AGENDA
ROOSTER VOORGANGERS

Media
- van A tot Z
-
Mededelingenblad
- Foto's enz.

 

 

 

 

U kunt hieronder de live kerkdienst beluisteren wanneer u dit symbooltje indrukt  Audio of meemaken via kerkTV Video.  Ook de al eerder opgenomen diensten kunt nu nog naluisteren of bekijken  op de Website van KerkDienst Gemist. Heeft u problemen met de 'ontvangst'? Kijk dan eerst even of er een storing is. 

De reguliere aanvangstijden zijn:
ochtenddienst                                 10.00 uur
middag/avonddienst in de zomertijd 19.00 uur
                              in de wintertijd 16.30 uur

 

Zondag 17 juni 10.00 uur ds. Frank Meijer

Zondag 17 juni  19,00 uur ds. Frank Meijer

 

Binnenkomst kerkenraad

Samenzang Opw. 733

Persoonlijk gebed in moment van stilte

We spreken uit van Wie we onze hulp verwachten en God groet ons

Samenzang Opw. 599

Johannes en Annelinde Noor

  • Welkom
  • Uitleg thema
  • Leefregels
  • Gebed

Kinderlied Sterk en groot

Kinderen gaan naar de nevendienst

Deel 1. Inleiding thema met korte schriftlezing Gen.1.27: Frank

Deel 2. Jongeren van 12 tot ong. 21 gaan met hun vaders met

Peter Pruijssers mee naar zwart-wit zaal

Bijbellezingen en uitleg Joh. 17: 23 – 26 en Kol. 3: 21

Samenzang: Opw. 136

Voorbede en dankzegging

Inzameling en ondertussen Filmpje

kinderen van de KND en jongeren met hun vaders komen terug

en kinderen van de crèche kunnen opgehaald worden

Deel 3. Terugkoppeling van wat beneden is besproken.

We ontvangen de zegen van de HERE (staande)

en we zingen het zegenlied van Trinity Ik wens jou

 

Welkom

Intochtslied Gez. 434: 1 en 2 (LB)

Kort stil moment

Wij spreken uit van Wie we hulp verwachten en God groet ons

Zingen Gez. 434: 3 en 4 (LB)

Gebed

Schriftlezing Openb. 1: 1 – 8

Zingen Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 (GK)

Verkondiging Het draait om de Zoon,

maar het gaat om de Vader

Zingen Ev. Liedb. 364

Geloofsbelijdenis

Zingen Ps. 108: 1 en 2 (OB)

Dankgebed

Inzameling gaven

Slotlied Ps. 138: 4 (LB)

Zegen + Amenlied Gez. 434: 5 (LB)

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                                                                                                                      

Helaas, Anynews vereist Website Baker 2.7 of hoger.