BELUISTER DE DIENST
ARCHIEF OPNAMES

ALGEMENE AGENDA
ROOSTER VOORGANGERS

Media
- van A tot Z
-
Mededelingenblad
- Foto's enz.

 

 

 

 

U kunt hieronder de live kerkdienst beluisteren wanneer u dit symbooltje indrukt  Audio of meemaken via kerkTV Video.  Ook de al eerder opgenomen diensten kunt nu nog naluisteren of bekijken  op de Website van KerkDienst Gemist. Heeft u problemen met de 'ontvangst'? Kijk dan eerst even of er een storing is. 

De reguliere aanvangstijden zijn:
ochtenddienst                                 10.00 uur
middag/avonddienst in de zomertijd 19.00 uur
                              in de wintertijd 16.30 uur

 

Zondag 12 augustus 10.00 uur student Bart Noort 

Zondag 12 augustus 19.00 uur Peter Schoon

Welkom
Intochtlied NLB 283
Stil gebed
Votum en groet
Openingslied Ps. 34: 1, 2 en 3
Tien Woorden
Antwoordlied Ps. 34: 4 en 6
Gebed
Kinderlied opw. voor kids 135
de kinderen gaan onder het naspel naar de kindernevendienst
Schriftlezing Psalm 121
Antwoordlied Opwekking 640
Verkondiging van het evangelie
Amenlied Opwekking 798
Dankgebed & voorbeden
Inzameling van gaven
en ondertussen zingen we GK2017 179: 2, 3 en 4
Slotlied NLB 416
Zegen en wegzending
Amenlied Gezang 456: 3

Samenzang Gezang 255
Stil moment, votum en groet
Samenzang Opwekking 267 +
Psalm 139: 1, 2, 14
Gebed
Schriftlezing Psalm 45
Samenzang Psalm 45: 1, 2
Preek Een lied van verlangen
Samenzang Psalm 98: 3, 4
Dankgebed
Collecte orgelspel
Geloofsbelijdenis zingen Gezang 161
Zegenbede
Samenzang Ev. Lb. 270: 2

 

 

 

 

   

 

 

                                                                                                                                                      

Helaas, Anynews vereist Website Baker 2.7 of hoger.