BELUISTER DE DIENST
ARCHIEF OPNAMES

ALGEMENE AGENDA
ROOSTER VOORGANGERS

Media
- van A tot Z
-
Mededelingenblad
- Foto's enz.

 

 

 

 

 

De Audio-Visuele dienst is een combinatie van het Beamerteam onder leiding van Jack Linting, het Audio team onder leiding van Dick Kempe en het Kerkzenderteam onder leiding van Paul van Voorst.

Het Beamerteam verzorgt de beamerpresentatie voor de diensten met relevante informatie en mededelingen en heeft een ondersteunende functie voor de predikant tijdens de dienst. Bij het tijdig aanleveren van informatie/gegevens kan het team extra foto's, beeld en geluid tijdens de dienst presenteren.

Het Audioteam geeft ondersteuning voor het in- en afregelen van het geluid voor en tijdens de dienst en zorgt ervoor dat eventuele extra microfoons getest en al klaar liggen voor gebruik.

Het Kerkzenderteam verzorgt de opname en digitalisering van de geluidsopname en zorgt ervoor dat de kerkleden met een Lukas-abonnement de diensten 'live' kunnen meemaken. Tevens zorgt dit team ervoor dat de diensten achteraf op deze website te beluisteren zijn.

Voor alle teams geldt dat als er extra wensen zijn voor voorzieningen of bezetting buiten de reguliere diensten er tijdig contact opgenomen dient te worden met de teamleiders.

De teams wisselen per keer met een beschikbaar teamlid. Dit wordt bijgehouden in een aparte agenda door de teamleider. Hieronder kunt u deze agenda's inzien.

 

Helaas, Anynews vereist Website Baker 2.7 of hoger.