BELUISTER DE DIENST
ARCHIEF OPNAMES

ALGEMENE AGENDA
ROOSTER VOORGANGERS

Media
- van A tot Z
-
Mededelingenblad
- Foto's enz.

 

 

 

 

 

De BHV commissie

Net als in een bedrijf  is tijdens diensten in de kerk een BHV-er aanwezig die in noodgevallen kan optreden.

De bedrijfshulpverleners zijn opgeleid zodat ze:
 
           *  eerste hulp kunnen verlenen
    
     *  een brand kunnen bestrijden
 
     *   kunnen reanimeren met een AED
In Nederland worden wekelijks ruim 300 mensen getroffen door een hartstilstand. Hoe sneller een slachtoffer kan worden geholpen, hoe groter de overlevingskans. Om ervoor te zorgen dat naast ambulance-personeel ook anderen snel hulp kunnen bieden, hangt er in de kerkzaal een Automatisch Externe Defibrillator. Met een AED kan middels een elektronische schok het hart weer op gang worden gebracht. Een BHV-er heeft geleerd om op een veilige en verantwoorde manier met de AED om te gaan
 
      *  deelnemers en bezoekers kunnen evacueren.
 
Stelt u zich eens voor: het brandalarm begint te loeien en iedereen loopt verward door elkaar. Waar is de dichtstbijzijnde uitgang? Waarom doet de lift het niet? Vanwege de rookontwikkeling ziet niemand meer wat.
 
Een situatie zoals hierboven beschreven ontstaat maar al te snel wanneer u niet bent voorbereid. Daarom is het noodzakelijk om een ontruimingsplan op te stellen.
Wat is een ontruimingsplan?
Een ontruimingsplan beschrijft wat er precies moet gebeuren in geval van nood om zo veel mogelijk mensen veilig uit het gebouw te krijgen. Het ontruimingsplan speelt een cruciale rol tijdens de voorbereiding op een eventuele calamiteit, maar is ook van belang tijdens een daadwerkelijke evacuatie.

zie de presentatie

 

Helaas, Anynews vereist Website Baker 2.7 of hoger.