BELUISTER DE DIENST
ARCHIEF OPNAMES

ALGEMENE AGENDA
ROOSTER VOORGANGERS

Media
- van A tot Z
-
Mededelingenblad
- Foto's enz.

 

 

 

 

 

De commissie van beheer is belast met het beheer en onderhoud van de kerkelijke gebouwen.

Deze commissie bestaat uit de volgende leden:
 
Patrick Morcus voorzitter, secretaris
Herman Schoon penningmeester
Sander Schoon audio
Paul van Voorst ICT-Coördinator
Riemer Haaksma Techniek en BHV
 
Bankrekening
IBAN: NL74RABO0310804086 t.n.v. penningmeester CGK Broek op Langedijk
 
Financiele bijdragen
Een belangrijke taak is ook het inzamelen van de benodigde geldmiddelen via de vaste vrijwilligebijdragen (VVB). Uit deze VVB dienen de vaste lasten voor de gemeente (o.a. onderhoud gebouwen, kosten predikant, enz.) betaald te worden. Voor de VVB zijn richtlijnen opgesteld uitgaande van het principe dat de “sterkste schouders de zwaarste lasten dragen”. Deze richtlijnen, inclusief een tabel die de relatie tussen bruto maandelijks inkomen en de vaste kerkelijke bijdrage per maand aangeeft kunt u vinden in de gemeentegids.
 
 
Collectebonnen
Een groeiende groep gemeenteleden  maakt gebruik van de mogelijkheid om collectebonnen in de zondagse collectezak te doen. Door het gebruik hiervan kunt u voor de fiscus aantonen dat u dat bedrag aan de kerk hebt gegeven en het als zoda nig als aftrekpost gebruiken bij het invullen van uw jaarlijkse belastingaangifte.  
kleur
bonwaarde
aantal bonnen per kaart
prijs per kaart
rood
€   0.80
20
€   16.00
groen
€   1.00
20
€   20.00
grijs
€   1.50
20
€   30.00
 
 
 
 
Ze zijn te bestellen door overmaking van (een veelvoud van) het bedrag per kaart onder vermelding van de kleur(en) en/of opdrukwaarde(n) op bankrekeningnummer NL74RABO0310804086 t.n.v. penningmeester CGK. (Tijdig) bestelde collectebonnen staan 's zondags in de postvakjes in de hal van de kerk. Leden in Hoorn krijgen ze via de post.  
 

Legaten

Zij, die bij testamentaire beschikking de kerk wensen te gedenken, kunnen dat doen in de vorm van een legaat aan de Christelijke Gereformeerde Kerk te Broek op Langedijk, Indien men daarbij een bijzonder doel wil gedenken, moet dit doel worden toegevoegd (bijvoorbeeld: "voor de eredienst", "voor het jeugdwerk", "voor het kerkgebouw", "voor de diaconie" enz.). Een notaris kan u hierover informeren.

 

Kerkelijke kassen
De Generale Synode heeft voor de diverse kerkelijke kassen bedragen per lid/dooplid vastgesteld .
Deze moeten door de penningmeester worden afgedragen aan het landelijk bureau.
 
(hieronder de bedragen voor 2017-2019
 

 

 

 

 

 

Helaas, Anynews vereist Website Baker 2.7 of hoger.