BELUISTER DE DIENST
ARCHIEF OPNAMES

ALGEMENE AGENDA
ROOSTER VOORGANGERS

Media
- van A tot Z
-
Mededelingenblad
- Foto's enz.

 

 

 

 

 
 
    
Een belangrijke taak van de zendingscommissie is de gemeente bewust te maken van de zendingsopdracht. Daarnaast zamelt de commissie geld in voor het zendingswerk. De zendingscommissie probeert deze activiteiten voor wat betreft inhoud en vormgeving zo te organiseren dat ze ook bijdragen aan gemeentegroei en aan "de onderlinge ontmoeting".
 
Hoe wil de zendingscommissie dat doel bereiken .
 
·         De zendingscommissie probeert haar doel te bereiken o.a. door de organisatie van zendingszondagen. Op deze zondagen vertellen zendingswerkers uit het veld zelf uit de eerste hand over hun zendingswerk of wordt dit gedaan door predikanten of nadere betrokkenen,  die zijn verbonden aan het zendingsbureau van onze kerken;
·         Op Hemelvaartsdag een dienst te organiseren waarbij het accent ligt op 'het Christelijk geloof in andere culturen'. Het is in onze gemeente inmiddels traditie geworden dat we in deze dienst van broeders en zusters uit andere culturen hierover "life" horen vertellen en zingen;
·         Om het zendingswerk dichterbij te halen en een "gezicht" te geven adopteert onze gemeente sinds 2003 "eigen" projecten. Tijdens de zendingszondag in het voorjaar wordt verslag gedaan van de stand van zaken in de adoptieprojecten van het voorgaande jaar en kiezen de aanwezige gemeenteleden nieuwe adoptieprojecten voor het komende jaar; *)
·         Voor de inzameling van de noodzakelijke financiële middelen wordt op ca 6 zondagen voor de zending gecollecteerd en ontvangt ieder "kerkelijk huishouden" in mei van elk jaar een acceptgirokaart met de uitnodiging een bijdrage over te maken. Daarnaast wordt op de zondagen dat een werker van het zendingsveld in onze diensten vertelt over haar/zijn werk bij de uitgang extra gecollecteerd voor het aangegeven doel;
·         Om ook mee te bouwen aan gemeentegroei en aan versterking van de onderlinge band wordt elke zendingszondag afgesloten met gezamenlijk koffiedrinken en gelegenheid om met elkaar of met de betrokken spreker na te praten over het onderwerp. Daarnaast wordt het programma na de ochtenddienst op één van de zendingszondagen afgesloten met een eenvoudige doch voedzame maaltijd.

Lees meer over de zending op de site cgk.nl

     *)  De keuze voor 2015 is: Jemima en kleuterscholen in Mamasa (Sulawesi)

Helaas, Anynews vereist Website Baker 2.7 of hoger.