BELUISTER DE DIENST
ARCHIEF OPNAMES

ALGEMENE AGENDA
ROOSTER VOORGANGERS

Media
- van A tot Z
-
Mededelingenblad
- Foto's enz.

 

 

 

 

 

De zalen en/of de halruimte in onze kerk "De Ontmoeting"kunnen gehuurd worden voor vergaderingen, workshops, trainingen,  recepties etc. Dit is wel aan bepaalde regels gebonden, die u hieronder kunt inzien.

keuken

Afspraken kunnen gemaakt worden met de kosteres mevr. Reinie Duif  telefoon 06-11567606 of e-mail Koster@cgkv-deontmoeting.nl.

 

* Huishoudelijk reglement

* Prijslijst voor niet-leden

* Prijslijst voor leden

 

 

 

 

Helaas, Anynews vereist Website Baker 2.7 of hoger.