Luisteren

U kunt hieronder de live kerkdienst beluisteren. Ook de al eerder opgenomen diensten kunt nu nog naluisteren op de Website van KerkDienst Gemist. Heeft u problemen met de 'ontvangst'? Kijk dan eerst even of er een storing is. 

De uitzendingen vinden voorlopig plaats op 2 locaties:

  • Dorpstraat 73 vindt u hier en die van
  • Dorpsstraat 128 vindt u hieronder.

De reguliere aanvangstijden zijn:
ochtenddienst                                 10.00 uur
middag/avonddienst in de zomertijd 19.00 uur
                              in de wintertijd 16.30 uur


*  alle ochtendiensten worden in De Ontmoeting gehouden
*  de middag/avonddienst
en worden afwisselend in De Ontmoeting en in het kerkgebouw van de  
    GKV gehouden. 

 

14  januari 2018 ds. Frank Meijer

14 januari 2018

Binnenkomst (kerkenraad)
Welkom
Zingen         Ps. 84: 1 en 6 (GK)              Hoe lieflijk is uw huis, o HEER

Persoonlijk gebed in stilte (staande)

We spreken uit van Wie we onze hulp verwachten (staande)

God groet ons (staande)

Samenzang:              Ps. 121: 1 en 4 (OB)            ‘k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen

Lezing van de leefregels (samenvatting)

Samenzang:              Opw. 488                              Heer ik kom tot u   

Gebed/voorbede

Lied:                          Op Toonhoogte                    He kom je kijken

Kinderen gaan naar de nevendienst

Bijbellezing:             Joh. 3: 1 – 8 

Samenzang:              Opw. 350                              Vader, vol van vrees en schaamte

Verkondiging:          Zijn we opnieuw geboren?    

Samenzang:              Ps. 81: 1 en 2 (LB)              Jubelt God ter eer    

Formulier bediening heilig avondmaal

Zingen                       Ps. 81: 4 (LB)                       God heeft ons gezegd

Tafels

Zingen                       Ps. 81: 8, 9 en 11 (LB)        Ik ben HIJ DIE IS 

Dankgebed

Inzameling en ondertussen zingen we

                                   Gez. 242: 3, 4, 5 en 6          In ’t lichaam van de Heer            

Kinderen komen terug

Slotlied (staande):   Ev. Liedb. 140                     Kroon Hem met gouden kroon

We ontvangen de zegen van de HERE (staande)  daarna spreken we samen het “amen” uit.