Luisteren

U kunt hieronder de live kerkdienst beluisteren. Ook de al eerder opgenomen diensten kunt nu nog naluisteren op de Website van KerkDienst Gemist. Heeft u problemen met de 'ontvangst'? Kijk dan eerst even of er een storing is. 
Ga i.v.m. een tijdelijk probleem hier naar kerkdienstgemist

De reguliere aanvangstijden zijn:
ochtenddienst                                 10.00 uur
middag/avonddienst in de zomertijd 19.00 uur
                              in de wintertijd 16.30 uur

 

18 maart 2018 10.00 uur ds. Frank Meijer 

18 maart 16.30 uur ds. Frank Meijer          

Binnenkomst kerkenraad

(iedereen gaat staan)

In Memoriam zr. L. Groninger-Marra

We zingen: Joh. de Heer 140

(iedereen gaat zitten)

Aandacht lijdenstijd

Lezer dooft de vijfde kaars en spreekt het gedicht uit

Gemeente staat op en zingt het veertigdagentijd-lied

NLB 791: 1 en 5

Persoonlijk gebed in moment van stilte

We spreken uit van Wie we onze hulp verwachten

God groet ons (daarna gaan we zitten)

Jarno Noor:

  • Welkom

Uitleg thema van de dienst

Samenzang: Opw. 589

Opw. 720

Jarno Noor:

  • Leefregels
  • Gebed

Aankondiging filmpje

Samenzang: Opw. 539

Filmpje:

Kinderlied projectlied

Kinderen gaan naar de nevendienst

Bijbellezing: Joh. 12: 20 - 33

Verkondiging: Waarom Jezus zijn leven geeft

Samenzang: Lied (zie hieronder)

Voorbede en dankzegging

Inzameling en ondertussen zingen we Opw. 784

Kinderen komen terug

Slotwoorden

We ontvangen de zegen van de HERE (staande)

we zingen het zegenlied Opw. 746

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

                        

 

Welkom

Intochtslied (staande): Gez. 177: 1, 2 en 7

Persoonlijk stil gebed

Votum en Groet

  1. Ps. 25: 2 en 4 (GK)

Gebed

Bijbellezing: Johannes 11: 1 – 16

  1. Ps. 133: 1 en 3 (LB)

Tekst: Johannes 11: 4

Verkondiging: Boven ziekte en sterven uit

Zingen: Ps. 16: 4 en 5 (GK)

Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen (staande): Ev. Liedb. 364

Dankgebed

Inzameling gaven

Slotzang: Lied 111 (GK)

Zegen + daarna spreken we het ‘amen’ uit