BELUISTER DE DIENST
ARCHIEF OPNAMES

ALGEMENE AGENDA
ROOSTER VOORGANGERS

Media
- van A tot Z
-
Mededelingenblad
- Foto's enz.

 

 

 

 

U kunt hieronder de live kerkdienst beluisteren. Ook de al eerder opgenomen diensten kunt nu nog naluisteren op de Website van KerkDienst Gemist. Heeft u problemen met de 'ontvangst'? Kijk dan eerst even of er een storing is.

De reguliere aanvangstijden zijn:
ochtenddienst                                 10.00 uur
middag/avonddienst in de zomertijd 19.00 uur
                              in de wintertijd 16.30 uur

*  alle diensten zijn gezamenlijk met de GKV
*  alle ochtendiensten worden in De Ontmoeting gehouden
*  de middag/avonddienst
en worden afwisselend in De Ontmoeting en in het kerkgebouw van de  
    GKV gehouden. 

 

zondag 22 oktober 2017 ds. Henk van Veen

zondag 22 oktober 2017 ds. Henk van Veen

Welkom

Zingen:                                                                                        Ps. 29: 1, 2, 6  LB 

Moment van stilte en gebed

Votum en groet

Zingen:                                                                                        Ps. 93: 1, 2, 3 Levensliederen

Inleiding op Gods leefregels

Tien geboden zingen:                                                               NLB  310 (1 A; 2 A; 3 M, 4 V, 5 A)

Gebed

Kinderlied                                                                                   Op Toonhoogte 122

kinderen naar KND

Schriftlezing:                             Handelingen 27

Zingen:    Ps. 107: 8, 9, 10      GK  

Verkondiging Hand. 27: 24 en 28: 30-31

‘Jezus’ evangelie  lijdt geen schipbreuk’

Zingen:     Ps. 68: 7, 8, 11  LB 

Gebed          

Collecte

Slotzang:  Gz. 299: 1, 2, 4, 10  LB  

Zegen

Amen:      Ps. 89 laatste regel

 

 

 

 

          

Welkom

Zingen:                                                      NLB 985: 1, 2, 3

Moment van stilte en gebed

Votum en groet
Zingen:                                                     Ps. 107: 1, 20  LB 
Gebed

Schriftlezing:                                           Psalm 22
Zingen:                                                      Ps. 22: 1, 2, 8  Levensliederen

Verkondiging:                                         Psalm 22: 4  

           ‘Staat of valt Gods troon met ons lied... of niet?’
Zingen:                                        Ps. 149: 1, 2, 5 LB  
Geloofsbelijdenis

Zingen:    NLB 304: 1, 2, 3 
Gebed

Collecte
Zingen:   Ps. 22: 9, 10  Levensliederen

Zegen

Amen:     Ps. 22: 11 Levensliederen

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

Nog geen nieuws beschikbaar.