BELUISTER DE DIENST
ARCHIEF OPNAMES

ALGEMENE AGENDA
ROOSTER VOORGANGERS

Media
- van A tot Z
-
Mededelingenblad
- Foto's enz.

 

 

 

 

FU kunt hieronder de live kerkdienst beluisteren. Ook de al eerder opgenomen diensten kunt nu nog naluisteren op de Website van KerkDienst Gemist. Heeft u problemen met de 'ontvangst'? Kijk dan eerst even of er een storing is.

De reguliere aanvangstijden zijn:
ochtenddienst                                 10.00 uur
middag/avonddienst in de zomertijd 19.00 uur
                              in de wintertijd 16.30 uur
de middag/avonddiensten zijn gezamenlijk met de GKV en worden afwisselend in De Ontmoeting of in het

kerkgebouw van de GKV gehouden.
 

zondag 25 juni  10.00 uur
ds. Frank Meijer 

zondag 1825 juni 16.00 uur
ds. Frank Meijer in de Ontmoeting

Binnenkomst kerkenraad

Welkom

Samenzang: (staande)                                                      Opw. 194                                         

Persoonlijk stil gebed

We spreken uit van Wie we onze hulp verwachten

God groet ons (daarna gaan we zitten)

Samenzang:                                                                           Ps. 92: 7 en 8                                      

Leefregels in dankbaarheid

Samenzang: Gez. 78: 1 en 2

Gebed

Lied: Op Toonhoogte 387

Kinderen gaan naar de nevendienst

Bijbellezing: 1 Kor. 3 : 1 - 9

Samenzang: Ps. 1: 1, 2 en 3

Verkondiging: Groeien in je geloof  

Samenzang: Joh. de Heer 330

Dankgebed

Kinderen komen terug

Inzameling en ondertussen zingen we:   Opw. 520

Slotlied (staande) Zegenlied*

We ontvangen de zegen van de HERE

 Na de zegen: Vervolg zegenlied**

 

 

*Zegenlied (melodie Gez. 303 Liedb.)

U Vader in de hemel eren wij in ons lied

U weet van onze zorgen, U kent ons stil verdriet.

Schenk Gij ons op de aarde, hoe onze weg ook gaat

Uw hartelijke zegen, het licht van Uw gelaat.

 

**Vervolg zegenlied

Wij gaan getrouwe Vader vanuit dit bedehuis,

Als pelgrims door de dagen, breng Gij ons veilig thuis.

Wees met ons allerwegen en leid ons naar Uw feest,

Bemoedigd door Uw zegen, getroost Heer door Uw Geest.

 

 

           

               liturgie

 

 

    

 

 

                                                                                                                                                      

Nog geen nieuws beschikbaar.