BELUISTER DE DIENST
ARCHIEF OPNAMES

ALGEMENE AGENDA
ROOSTER VOORGANGERS

Media
- van A tot Z
-
Mededelingenblad
- Foto's enz.

 

 

 

 


 
1892 is het begin van de huidige Christelijke Gereformeerde Kerk in Broek op Langedijk. In dat jaar is er landelijk een samengaan  van  “Afgescheidenen” en “Dolerenden” die een kerkgenootschap vormen onder de naam “Gereformeerde Kerken in Nederland”.
Enkele gemeentes ( Zierikzee, Teuge en Noordeloos) doen hier niet aan mee en gaan verder onder de naam “Christelijke Gereformeerde Kerk”. Ook in Broek op Langedijk zijn ongeveer 150 leden, die bezwaar hebben tegen het samengaan. Zo ontstaat ook hier  op 18 mei 1896 een Christelijke Gereformeerde Kerk.
De eerste jaren komt men samen bij enkele gemeenteleden thuis en vanaf 1898 in een eigen,  van de Gereformeerde Kerk overgenomen kerkgebouw, dat dienst doet tot november 1962. De gemeente groeit gestaag. In 1958 heeft de gemeente ruim 350 leden en wordt nagedacht over een nieuw kerkgebouw. In 1962 wordt de oude kerk gesloopt en daarna  wordt de huidige kerk gebouwd, die in maart 1964 in gebruik wordt genomen. In de periode 1970-1980 (ds. E. Slofstra is dan predikant in Broek op Langedijk) is er een forse groei. Eind 1976 telt de gemeente 550 leden, door overkomst uit eigen gemeentes in Nederland, maar vooral ook door overkomst van veel leden van de Gereformeerde kerk, met name uit Noord Scharwoude.
In 1988, als ds. J. Verhage predikant in Broek op Langedijk is, en als  de gemeente verder gegroeid is tot meer dan 800 leden en wordt een tweede predikant beroepen, ds .A.P. Van Langevelde. Hij wordt de predikant van de inmiddels ingestelde wijkgemeente  Alkmaar. In 1995 wordt in Alkmaar de federatieve gemeente Ned. Geref.Kerk – Chr. Geref. Kerk geïnstitueerd, 160 leden van de CGK en 123 van de NGK.
In 1992 wordt in Hoorn een evangelisatiepost gevestigd.
Wanneer in 1994 de kerk in Broek op Langedijk weer te klein wordt, besluit de kerkenraad tot een uitbreiding en verbouwing.
Anno 2011 heeft de gemeente na aankoop en verbouwing van de naastgelegen kleuterschool een heel functioneel complex, dat de naam “De Ontmoeting” draagt.

 

Op de gemeentevergadering in maart 2015 werd een presentatie gegeven over het ontstaan van onze kerk. Bekijk hier deze presentatie

 

 

 

Helaas, Anynews vereist Website Baker 2.7 of hoger.