BELUISTER DE DIENST
ARCHIEF OPNAMES

ALGEMENE AGENDA
ROOSTER VOORGANGERS

Media
- van A tot Z
-
Mededelingenblad
- Foto's enz.

 

 

 

 De Kerkenraad is het "bevoegd gezag" van de gemeente. De kerkenraad wil vooral geestelijke leiding geven aan de gemeente.

De kerkenraad bestaat momenteel uit 23 personen:  de predikant, 11 ouderlingen en 11 diakenen.

Daarnaast moeten er natuurlijk ook bestuurlijke zaken geregeld worden. Hiervoor is een apart “dagelijks bestuur”, het moderamen. Dit moderamen wordt gevormd door de predikant, 3 ouderlingen en de voorzitter van de diaconie.

Kerkenraad

ds. Frank H. Meijer predikant moderamen  
Harry van Dinter ouderling (scriba) moderamen  
Dirk Douma ouderling    
Siem Duif ouderling (voorzitter) moderamen  
Rinus Hoebeke ouderling    
Dirk van de Poppe ouderling (jeugd)    
Rein Schippers ouderling(wijkgemeente Hoorn)    
Jan Schoon ouderling moderamen   
Peter Schoon ouderling    
Frank van Til ouderling    
Frans Terwel ouderling (jeugd)    
Jaco Trompetter ouderling    
Peter van Dijk diaken    
Adriaan Everaars diaken  moderamen  
Reinier Jumelet diaken    
Theo Kamstra diaken (wijkgemeente Hoorn)    
Guus Leegwater diaken    
Niek Linting diaken    
Michel Mabruki diaken (wijkgemeente Hoorn)    
Jan Papa diaken    
Onno Papa diaken    
Frank Schoon diaken    
Mark Splinter diaken    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ouderlingen hebben een bijzonder mooie taak: zij zijn verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente. Zij dragen de zorg voor de gemeente als gemeenschap. Zij zorgen ervoor - met vorming en toerusting - dat de gemeente haar pastorale en missionaire roeping kan vervullen.
Samen met de predikant is hen bovendien de herderlijke zorg voor de gemeente toevertrouwd.

Naast het mede leiding geven aan de gemeente hebben de diakenen nog een specifieke taak. Zij zorgen voor het inzamelen van financiële middelen om projecten mogelijk te maken en te ondersteunen en om gemeenteleden in moeilijke financiële situaties te kunnen bijstaan.

 

Lees hierover meer op de pagina. diakonaat

 

 

Helaas, Anynews vereist Website Baker 2.7 of hoger.