BELUISTER DE DIENST
ARCHIEF OPNAMES

ALGEMENE AGENDA
ROOSTER VOORGANGERS

Media
- van A tot Z
-
Mededelingenblad
- Foto's enz.

 

 

 

 

KERKDIENSTEN

juni

juli en augustus

 

De ontstaansgeschiedenis van de wijkgemeente Hoorn
Evangelisatiepost Hoorn

In de loop van 1992 krijgt de Broeker pastor van een aantal mensen uit Hoorn het verzoek om diensten te gaan beleggen in Hoorn. Zij hebben onoverkomelijke bezwaren tegen de moderne koers van de kerk waar ze tot dusver lid van waren, maar voelen zich thuis in de diensten van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Broek op Langedijk. Vanwege de grote afstand van Hoorn naar Broek uiten zij de wens, dat er in Hoorn door de CGK van Broek kerkdiensten worden belegd. De kerkenraad benoemt vervolgens een commissie voor nader onderzoek. Deze commissie voert overleg met de Nederlands Gereformeerde Kerk in Hoorn en de Christelijke Gereformeerde Kerk in Opperdoes. Hoewel deze partijen niet onverdeeld gunstig gestemd zijn, omtrent het initiatief van Broek op Langedijk besluit onze kerkenraad, na rijp beraad, om vanaf 1 oktober 1992 een start te maken met het werken in Hoorn. Drieërlei motief speelt hierbij een rol:
- evangelisatiearbeid door ds. A.J. Metske
- de uitdrukkelijke wens van eerder genoemde mensen
- opvang van christelijke gereformeerde gezinnen die zich in Hoorn vestigen.
Het kerkenraadsbesluit betreft in eerste instantie een proefperiode van 1 jaar. En zo vindt dan op zondagmiddag 4 oktober 1992 in de kapel van “Dijk en Duin” de eerste kerkdienst plaats in Hoorn vanuit de CGK Broek. Voorlopig wordt er alleen een middagdienst op zondag gehouden. Dit verandert in januari 1993: vanaf zondag 10 januari 1993 wordt er zowel een morgen- als e en middagdienst gehouden. Wanneer het einde van het proefjaar in zicht komt besluit de kerkenraad om, onder bepaalde voorwaarden, met de evangelisatiepost in Hoorn door te gaan.

Anno 2016

Het aantal leden in de wijkgemeente Hoorn is nu ongeveer 60 inclusief 10 gastleden die afkomstig zijn uit Arabische landen .
Pastorale zorg wordt verleend door de emeritus-predikant ds. H.P.Brandsma.

Op zondag 13 september 2015 is br. Michel Mabruki bevestigd als diaken.
Voor het volledige overzicht, zie de pagina kerkenraad
 
Het contactadres in Hoorn is M.J. Kamstra, tel. 072-5721337,
e-mail mj(punt)kamstra(at)quicknet(punt)nl

Helaas, Anynews vereist Website Baker 2.7 of hoger.